Zpětné odkazy a jejich význam pro online marketing

Co jsou zpětné odkazy?

Jedná se o takové odkazy, které jsou umístěné na jiném webu a odkazují na váš web. Odkazovat je ještě možné v rámci vašeho webu (interní odkazy) nebo na jiné weby (externí odkazy).
Pro vyhledávače je zpětný odkaz reference vztažená k vašemu webu. Množství a především kvalita odkazů mají velký vliv na umístění vaší stránky ve výsledcích organického vyhledávání na Googlu. Je však důležité, aby přes odkazy přicházeli návštěvníci – v tomto případě konkrétně nevěsty, které téma zajímá. Z tohoto důvodu nemá dnes žádný smysl dávat odkazy na mrtvé katalogy (tam nikdo nechodí) a na nesouvisející weby (na ty zase nechodí nevěsty).

Co má vliv na váhu odkazu

Vyhledávače posuzují kvalitu odkazu podle několika faktorů:

  1. Tématické zaměření
    Relevance (česky bychom řekli vztažnost) je významným kritériem váhy odkazu. Je-li odkaz umístěn na webu, který se týká svateb (na stránkách se musí hojně vyskytovat přinejmenším klíčové slovo ‚svatební‘), potom je relevantní, čili tématicky podobně zaměřený. Pokud například prodáváte svatební šaty, potom nejlepší je získat odkaz z jiného webu, který je rovněž orientovaný na svatební šaty. Asi už víte, jak je něco takového těžké dosáhnout. O to větší hodnotu odkaz má, když se jej podaří získat.
  2. Návštěvnost
    Nestačí samozřejmě odkázat z relevantního webu. Je také nutné, aby někdo (nejlépe cílová skupina) web navštěvoval. Pokud byste tedy jenom vytvořili mikrostránku o svatebních šatech a nikdo ji nenavštěvoval, odkaz by neměl žádnou váhu – byl by k ničemu.
  3. Autorita odkazujícího webu
    Autorita domény (nebo konkrétní stránky) se odvíjí zejména od množství a kvality odkazů směřujících na daný web. Z dlouhodobě sledovaných dat se poté agreguje ukazatel autority webu. Přeloženo do češtiny – čím silnější web, tím vyšší má odkaz hodnotu (ale musí přes něj občas někdo na váš web přijít a nesmí hned odejít).

Jak má vypadat zpětný odkaz

Podle Googlu je ten správný odkaz vytvořený přirozeným způsobem, jako kdyby opravdu nějaký zákazník samou radostí napsal článek o vašem webu a odkaz by měl podobu například „zde jsem koupila šaty“, „prodejna s šatama“, „moje krásné svatební šaty“, apod. Je zřejmé, že v reálném světě se podobné zázraky stávají jenom výjimečně (která nevěsta provozuje např. blog se zaměřením na svatby??).

Příklad celého odkazu:
Šaty lze zakoupit v <a href=https://www.vas-svatebni-web.cz/kontakt“ title=“svatební šaty“>prodejně svatebních šatů</a> v Brně.

Vyhledávače se stále zdokonalují (tedy alespoň Google ano). Programátoři se jim snaží vštípit myšlení uživatelů. V rámci této ideologie vzniku přirozených zpětných odkazů (které samozřejmě přirozeným způsobem vznikají jen minimálně) je nutné odkazy tvořit vždy buď z pohledu zákazníka nebo z pohledu provozovatele webu, na který chceme odkaz umístit.
Pokud by zákazník sepsal článek, jak by to udělal? Pokud by majitel webu nadšeně chtěl dát vědět svým uživatelům o vašich službách, kam by odkaz umístil a jakou by měl podobu?
Z toho vyplývá, že například odkazy do patiček stránek asi nebudou to pravé a v ideologii Googlu neobstojí. Pokud se však odkaz objeví přímo v textu nebo dokonce v menu, je zřejmé, že má sloužit uživatelům k získání více informací. Má informační hodnotu. Získává tím nejen web, na který je odkazováno, ale i web, kde je odkaz umístěn, protože Google bude vždy podporovat na prvním místě samotné uživatele. Dostane-li uživatel to, co hledá, Google je spokojený a nevěsty  jsou spokojené. Pokud je Google spokojený, podpoří weby, které mu v tom pomáhají. A zanevře na ty, které jeho ideologii nevyhovují.

 

Proč záleží na odkazech

Autoři vyhledávacích algoritmů Googlu chtěli najít lepší způsob, jak se orientovat v narůstajícím množství dat na internetu. Základní myšlenka pochází z akademické sféry. Každá publikovaná práce je hodnocena podle toho, kolik dalších odborných prací ji cituje. Na základě této myšlenky došlo k vytvoření prvních matematických modelů toho, jak na sebe odkazují jednotlivé webové stránky, přičemž do hry vstoupila nejprve relevance a množství odkazů. Algoritmy se postupně zdokonalují, ale prvotní myšlenka zůstává.
Váš web bude vždy hodnocen vyhledávačem především podle zpětných odkazů. Můžete stránky a obsah vylepšit sebevíc, ale pokud na něj nebudou směřovat kvalitní odkazy, nemůže být zobrazován výše než weby, na které odkazy směřují.