Analýza webových stránek

... ale i dalších součástí firmy

Pro analýzu používáme Google Analytics a speciální software. V hledáčku našeho analytika jsou klíčová slova, technický audit webu, Vaše konkurence, ale i stávající marketingové či prodejní strategie. Marketing řešíme komplexně. Cílem je najít co nejefektivnější způsoby, jak pro Vás objevit nové příležitosti a redukovat ztráty (např. ztráty potenciálních zákazníků v důsledku nedokonalého obsahu webu).

Analýza klíčových slov

Výsledkem analýzy je návrh optimální sady klíčových slov a návrh použití na stránkách tak, aby se maximalizovala návštěvnost cílové skupiny. Rozbor klíčových slov pomáhá také nalézat nové strategie prodeje.

SWOT analýza

Marketing hledá komplexní řešení. Díky rozboru silných a slabých stránek webu a firmy, lze seřadit efektivněji priority a dosáhnout rychleji většího zisku. Výsledky obou SWOT analýz (webu a firmy) mohou být překvapivé. 

Audit odkazových profilů

Dokážeme snadno najít všechy významné odkazy jak na Vaše stránky, tak i na stránky konkurence. Výsledky auditu slouží jako podklady k opravě odkazové sítě a především k jejímu rozšiřování. Odkazová síť má největší vliv na umístění Vašich stránek v organickém vyhledávání.

Návrh marketingové strategie

Rozbory neděláme pro nic za nic. Jejich výsledkem je návrh strategií. Díky zkušenostem a špičkovým nástrojům lze odhalit řadu nedostatků. Ještě důležitější však je najít skryté příležitosti a navrhout, jak se jich zmocnit.

Proč jsou analýzy důležité?

Nechat se v podnikání vést svým instinktem je přirozené, nicméně je-li možnost zapojit do hry statistiku,
potom se dostáváte do značné výhody oproti těm, kteří se rozhodují pouze na základě svých pocitů.
Analýza dat, je-li provedena přehledně a správně, má nedocenitelnou hodnotu.
Výstupem jsou v ideálním případě grafy, na kterých je na první pohled patrné, čemu dát vyšší prioritu.

Víte do čeho investovat s maximálním ziskem?

Toto ví jen málokdo. Webová analytika však účinně naznačuje směr. Zjišťuje především o jaké produkty je zájem a také monitoruje průběh kampaní. Můžete sledovat úspěšnost SEO, článků, činnosti na sociálních sítí, PPC kampaně a řadu dalších ukazatelů. Na základě dat se potom rozhodujete kudy se dál ubírat.

Technické SEO

 • Interní prolinkování
 • Validace HTML kódu
 • Dostupnost pro různá zařízení
 • Optimalizace obsahu

Audit webu

 • Analýza klíčových slov
 • Kontrola generování sitemap
 • Responzivita stránek
 • Prověření uživatelské přívětivosti

Obsahový marketing

 • Kontrola kvality obsahu
 • Interní a externí prolinkování
 • Posouzení relevance
 • Návrh nových témat

Marketingové strategie

 • Nalézají uživatelé co hledají?
 • Jsou články kvalitní?
 • Řeší stránka problémy zákazníků?
 • Směruje stránka ke konverzi?