Monitorování a reporty

Sledujeme pozice ve vyhledávačích,
konverze, ale i náklady spojené s marketingem

Přehledy o průběhu kampaní a stavu vybraných parametrů připravujeme pomocí špičkových nástrojů.

Zpětná vazba jako základ úspěchu

Monitorování provádíme komplexním způsobem. Například do grafů zanášíme i významné události, které mohou mít vliv na konverze a zpětně vyhodnocujeme úspěšnost akcí. Díky vyhodnocování marketingových strategií lze nastavit priority postupně tak, aby veškerá činnost generovala co nejvyšší zisk s co nejnižšími náklady.

Konkurence a trendy se stále mění

Marketing není jednorázová záležitost. Všechny strategie je zapotřebí neustále zdokonalovat a přizpůsobovat změnám. Největší chybou je ustrnout na vavřínech, protože konkurence určitě takovou chybu neudělá.

Dokonalejší a dokonalejší vizualizace nikdy nekončícího proudu dat je základem pro rozhodování kam směřovat nejen marketing jako takový, ale především samotné podnikání. Webová analytika je mocný nástroj. Pokud jste firmu řídili dosud jenom na základě pocitů, vězte, že ti, kteří se budou rozhodovat na základě statistických dat, budou mít vždy navrch.

Reporty

Všechny podstatné akce zaznamenáváme a vyhodnocujeme. Reporty sledují i množství času stráveného na jednotlivých činnostech, aby bylo možné podpořit nejvýkonnější strategie a vylepšit strategie méně výkonné.
To hlavní co sledujeme je návratnost investic.

Ukázky práce s daty

Ukázky připravujeme.