Marketingové strategie

Marketingová strategie má za cíl především efektivní řízení finančních prostředků za účelem zvýšení prodeje a udržení konkurenčních výhod. Pro zákazníky musí být vaše služby dobře čitelné a musí být odlišitelné od těch konkurenčních. 
Můžeme vám pomoci nejen online, ale i v tradičním prostředí.

Hledáte způsoby jak upoutat pozornost nevěsty, jak působit více důvěryhodně/profesionálně, zkrátka jak je přimět, aby využily vaše služby nebo zakoupily vaše produkty? Trápí vás, že vaše prodejní strategie často sklouzává k metodám typu „sleva“? Potřebujete se lépe odlišit? Chcete prodávat za vyšší cenu bez snížení tržeb? 

Marketingem se zabýváme komplexně

Nesoustředíme se pouze na digitální online marketing. Je důležité věnovat pozornost i řadě dalších oblastí marketingu. Význam internetu sice stále roste, ale nevěsta se mnohdy dokáže pro vaše služby nebo výrobky rozhodnout až když s vámi přijde do kontaktu mimo internet. 

  • zjišťování a stimulování potřeb zákazníků
  • zdokonalování služeb
  • měření výkonu fyzických médií (časopisy, veletrhy)
analýza

Průzkum trhu a konkurence

Průzkum trhu (potřeb a konkurence) s cílem umístit nabídku tak, aby si cílový trh všiml odlišné nabídky a image. Podstatné je objevovat způsoby jak firmu vhodně odlišit.

Provázání s digitálním marketingem

Všechny komunikační kanály je zapotřebí zharmonizovat. Výhodou komplexního řešení je právě možnost dokonalého sladění.

Postupy a nástroje

Při mapování trhu, cen, konkurence, cílů, potřeb zákazníků a dalších oblastí používáme řadu osvědčených tradičních strategií. K tomu stačí tabulkový procesor, blok, psací potřeby a hodně přemýšlení. A také aktivní spolupráce ze strany klienta.
Strategie selská
SWOT analýza
Marketingový mix 4P
Analýza 5F

Jaký je prodejní cíl?
Jak se do cílového stavu firma dostane?
Vaše produkty a služby – výhody a nevýhody
Způsob nabídky produktů a služeb
Propagace – kanály a jejich ROI ukazatele
Konkurenční výhody
Ceny

SWOT analýza je univerzální technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost podnikání nebo nějakého konkrétního záměru (například nového produktu či služby). Nejčastěji je SWOT analýza používána jako situační analýza v rámci strategického řízení.

Strengths – silné stránky
Weaknesses – slabé stránky
Opportunities – příležitosti
Threats – hrozby

Product (produkt) – produkt a jeho vlastnosti z pohledu zákazníka – autorita, kvalita, značka, design a další
Price (cena) – cena produktu/služby a celková cenová politika
Place (distribuční cesty) – způsob prodeje a distribuce produktu (od výrobce ke konečnému zákazníkovi)
Promotion (propagace) – způsoby propagace produktu/služeb

Podstatou metody je prognózování vývoje konkurenční situace na základě odhadu možného chování sil působících na trhu:

Stávající konkurenti – jejich schopnost ovlivnit cenu a nabízené množství daného výrobku/služby
Potenciální konkurenti – možnost, že vstoupí na trh a ovlivní cenu a nabízené množství daného výrobku/služby
Dodavatelé – jejich schopnost ovlivnit cenu a nabízené množství potřebných vstupů
Kupující – jejich schopnost ovlivnit cenu a poptávané množství daného výrobku/služby
Substituty – cena a nabízené množství výrobků/služeb aspoň částečně schopných nahradit daný výrobek/službu

Poptávka

Zajímá vás jak by šlo zlepšit vaše firemní strategie?